Dovanų čekis

 • Dovanų Čekis – tai specialus nustatytos formos blankas, patvirtinantis Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikiantis Čekio turėtojui teisę įsigyti Partnerio parduodamas prekes ar paslaugas.
 • Dovanų Čekį galima įsigyti PC “Savas” įsikūrusiame “Perlo” terminale.
 • Dovanų čekiai parduodami 5 €, 10 €, 20 €, 50 € nominalais.
 • Čekyje nurodoma ir įrašoma informacija: Čekio identifikacijos numeris, Čekio galiojimo data. 
 • Naujai įsigytas Čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
 • Perkant Čekį (-ius), PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Čekių priėmimo-perdavimo aktas, kuris pateikiamas Pirkėjui elektroniniu būdu siunčiant Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 • Čekis nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
 • Atsiskaitymo Čekiu paslauga teikiama tuomet, kai Čekį įmanoma identifikuoti, Čekis nesugadintas, įmanoma perskaityti Čekio identifikacinius numerius, nurodyta jo galiojimo data.
 • Jei prekės (-ių) / paslaugos (-ų), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra didesnė nei Čekio nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali primokėti papildomai.
 • Jei prekės (-ių) / paslaugos (-ų), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra mažesnė nei Čekio nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.
 • Atsiskaičius Čekiu, Čekis yra paimamas ir negrąžinamas.
 • Vienu Čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Čekis tampa negaliojančiu.